Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.

Wensk B.V. respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacybeleid leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van Wensk en de aan Wensk gelieerde vennootschappen en op de website: www.wensk.nl

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij u niet kunnen helpen bij het vinden van uw droomhuis of voor het verkopen van uw huis.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Wensk B.V., Doorvaart 2a, 9101RE Dokkum, ingeschreven in het handelsregister met nummer 81008538.

Doel gegevensverzameling

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, waaronder het publiceren van uw woonwens, het bij elkaar brengen van woningzoekende en woningverkoper en/ of om contact met u op te laten nemen als er voor u een geschikte woning en derhalve geïnteresseerde woningeigenaar is. Dat geldt zowel voor woningzoekers, woningeigenaren als voor makelaars.

Als u aangeeft dat u uw woning wilt verkopen dan hebben wij uw gegevens nodig, zodat een makelaar contact met u kan opnemen voor het inplannen van een verkoop en opnamegesprek.

Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze

bedrijfsvoering, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website en het verzenden van emailnieuwsbrieven, en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de

ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden uitsluitend via de website verzameld en worden hierin ook bewaard. Het account blijft bestaand zolang als noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en de gegevens die verstrekt worden blijven uitsluitend gekoppeld aan dit account.

Welke persoonsgegevens

Indien u de website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
 • Het device dat u gebruikt;
 • Locatiegegevens;
 • IP-adres;
 • Surfgedrag en acties.

Indien u zich registreert en/ of gebruik maakt van onze diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats
 • Gezinssamenstelling
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten

De gegevens die u dient aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daarmee vooraf instemt of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens worden gedeeld met makelaars en woningeigenaren, die geïnteresseerd zijn in verkoop. De makelaar verbonden aan uw regio kan contact opnemen met woningzoekers en -eigenaren voor het bemiddelen bij de aan- en verkoop van een woning.

Beveiliging van uw gegevens

Zoals als eerder beschreven zijn uw gegevens opgeslagen op de website. Uw gegevens kunnen met een tweestapsverificatie beveiligd worden. In uw account kunt u dit activeren. Er is dan toegang in dit systeem te verkrijgen door het uitvoeren van twee opeenvolgende inlogprocedures. De eerste procedure is invoering van een ‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord’ welke alleen bij uw de eigenaar van het account bekend zijn. Daarna wordt nog een pincode gevraagd die u ontvangt in de Google Authenticator-app.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens, om het wijzigen van onjuistheden of om uw gegevens over te dragen naar een andere partij. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het zijn immers uw gegevens.

U kunt uw account te allen tijde als volgt verwijderen: 1. Login. 2. Ga naar de url: https://wensk.nl/user/profile#deleteAccount en klik op de knop ‘Account verwijderen’. Indien de u geen wachtwoord heeft ingevuld in uw account, dient u dit in te vullen alvorens het account verwijderd kan worden

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

 • Wensk.nl
 • Doorvaart 2a
 • 9101RE Dokkum
 • Telefoonnummer 085-7602506
 • E-mail: wensk.nl.
 • Met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 • Publicatiedatum: februari 2024